Wat te doen bij een overlijden?

  •  Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd. 
  •  Neem contact op met de bode of uitvaartverzorger van de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is.

  • Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis daarvan klaar. 
  • Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de verzekeringsmaatschappij.  
  • Controleer of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is. 
  • Controleer of er een lijst is met laatste wensen. 
  • Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.

 

Onze bode is te bereiken op telefoonnummer 06 - 12 216 928