Leden contributie en kosten/vergoeding van een uitvaart

Contributie:

Onze leden betalen jaarlijks een contributiebedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Voor 2019 bedraagt het jaarlijks contributiebedrag € 20,= per lid. Kinderen van leden tot 18 jr. zijn gratis lid.

Kosten UItvaart /Ledenvergoeding:

De hoogte van de totale uitvaartkosten hangt nauw samen met de wensen van de nabestaanden. De kosten van een uitvaart zijn gemiddeld € 5.000,= tot € 8.000,=.

Jaarlijks wordt de ledenvergoeding vastgesteld op de algemenen ledenvergadering. De huidige ledenvergoeding, onder voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement bedraagt op dit moment € 950,--. Indien gewenst kunnen leden voor het resterende bedrag van de uitvaartkosten een aanvullende uitvaart verzekering bij derden afsluiten.