Home

Algemeen

De dood is voor veel mensen een onderwerp waarover niet gemakkelijk wordt gesproken. Toch is er veel voor te zeggen om dat wel te doen.

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. De eerste dagen na het overlijden van een dierbare zijn vaak verwarrend en druk. Er is verdriet om het verlies en toch moet er veel praktische zaken worden geregeld om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.

Onze vereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op zich

 

Bode
Onze bode is te bereiken op telefoonnummer 06 - 12 216 928
Voor overige telefoonnummers en ons contactformulier verwijzen wij u graag naar de contactpagina (klik hier)

       De ledenvergadering 2021 vindt plaats op 28 september a.s. om 20.00 uur in het Geahûs!


Praktische zaken:

Op de achtergrond regelen de mensen van "De Eendracht" praktische zaken als bijvoorbeeld het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, het laten maken van rouwbrieven, het bestellen van de kist de rouwkoets, plaatsing van advertentie in de dagbladen en voorbereiding van de begrafenis of crematie. Een en ander gebeurt steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

 

Zie verdere info:
Wat de doen bij overlijden
Aula
Begraven/Cremeren
Wilsbeschikking
Kosten van een uitvaart
Privacy reglement
Algemene voorwaarden van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties