Petrushof

De begraafplaats Petrushof rondom de Petrustsjerke in Garyp is eigendom van en wordt beheerd door de PKN kerk Garyp.

Het beheer wordt gevormd door de volgende personen:

Beheerders:

dhr. Lubbert v.d.Laan
Lytse Bourren 13
9263 PP Garyp
tel. 0511-521556

dhr. Wytze Mulder
Greate.Buorren 24
9263 PM Garyp
tel. 0511-521273

Administratie:

mw. Corrie Bakker-Schuurmans
Master Lubwei 35 A
9263 PE Garyp
tel. 0511-521517

Alle informatie over begraafmogelijkheden, reglement, tarieven etc. over de Petrushof treft u aan op de website: http://pkngaryp.nl/petrushof/