Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp        

Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www.begrafenisvereniging-garyp.nl
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • penningmeester p/a Koutenburg 44, 9263 RM Garyp, tel: 06-31290088

 De penningmeester van de Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp is aangewezen als functionaris gegevensbescherming. De functionaris is te bereiken via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.

Verplichte opgave:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp verwerkt voor sommige aangesloten personeelsleden en vrijwilligers het Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor de afhandeling van de opgaaf inkomsten belasting/premie volksverzekering/inschrijving KvK.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het controleren van leden die de leeftijd van 18 jaar bereiken (lidmaatschap is tot 18 jaar gratis)
 • Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een medewerker van Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp) tussen zit. Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:

 • Leden programma PC Leden
 • Boekhoudprogramma PC Leden
 • Microsoft MS Office of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties, etc.
 • E-mail programma’s

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier over de gegevens van leden en overleden leden. Deze gegevens zijn nodig voor het jaarverslag.

Cookies
Via de website van Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp gebruiken we geen cookies en/of IP-adressen om uw bezoek te analyseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigd). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs) , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de volgende link: Autoriteitenpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een ander lid van het bestuur.