Skip to main content

Lidmaatschap

Lidmaatschap + Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap

Het bestaansrecht van onze begrafenisvereniging is gebaseerd op het aloude “nabuurschap” waarin de buren het zijn of haar plicht vonden de overledenen te begraven. Dit werd meestal per buurt geregeld. Ook in Garyp was dit in het verleden het geval. De huidige vereniging is ontstaan de geleidelijk in elkaar opgaan van meerdere 'buurt' begrafenisondernemingen

Het bestaansrecht van onze vereniging is ook gebaseerd op het feit dat onze begrafenisonderneming zonder winstbejag zijn taken vervuld in tegenstelling tot commerciële uitvaartondernemingen. Het bestuur van onze vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De opgeleide medewerkers die daadwerkelijk bij de uitvaart betrokken zijn t.w. bode, dragers en kleedsters doen deze werkzaamheden tegen een geringe vergoeding. Het streven van onze vereniging is dat de medewerkers van onze vereniging zoveel mogelijk afkomstig zijn uit Garyp. Hierdoor wordt voorkomen dat in moeilijke omstandigheden, waarbij een familielid begraven dient te worden, u te maken krijgt met onbekenden. Het feit dat medewerkers van onze verenging op de hoogte zijn van de achtergrond van de familie alsmede op de hoogte te zijn van de plaatselijke gewoontes wordt over het algemeen als een groot voordeel ervaren. Het functioneren met “vrijwilligers” brengt met zich mee dat de kosten van een uitvaart verhoudingsgewijs goedkoop zijn.  

Belangrijk is een evenwichtige opbouw in leden. Voor de toekomst blijven jonge leden van groot belang voor onze plaatselijke begrafenis/uitvaartvereniging.

Hoe kunt u lid worden?

Wanneer u lid bent of lid wilt worden van Uitvaartvereniging Eendracht, zijn er twee mogelijkheden :

a. Volledig lidmaatschap 

Hierbij betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 20,00 vanaf het jaar waarin u 18 jaar bent geworden.
U heeft daarna recht op de volledige ledenkorting en alle andere faciliteiten tegen ledentarief.
Ook op oudere leeftijd kunt u nog steeds kiezen voor een volledig lidmaatschap.
Wij brengen u dan eenmalig een (instap)bedrag in rekening. Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.

b. Percentage lidmaatschap

Ook hier betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 20,00 vanaf het jaar waarin u lid bent geworden.
U heeft daarna recht op een percentage van de ledenkorting, maar alle andere faciliteiten tegen ledentarief.
Het percentage van de ledenkorting is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.
Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis lid van de vereniging mits zij zijn opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging.
U kunt dit controleren aan de hand van de ledenkaart die u 1 keer per jaar ontvangt.

Lidmaatschap wijzigen 

Het is van belang dat onze ledenadministratie over uw juiste gegevens beschikt. Wij vragen u daarom een adreswijziging en andere wijzigingen tijdig door te geven. 

Lidmaatschap overschrijven

U kunt uw lidmaatschap laten overschrijven naar de uitvaartvereniging in uw huidige woonplaats. Dit is vooral belangrijk als u woonachtig bent buiten het verzorgingsgebied van uw huidige uitvaartvereniging.
Overschrijving is mogelijk indien de uitvaartvereniging, evenals Begrafenisvereniging De Eendracht te Garyp, is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland of de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen. Kijk voor het meeste actuele overzicht van aangesloten verenigingen op:  www.uitvaartfederatie.nl of www.fedgron.nl 

Lidmaatschap opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dient u een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan de ledenadministratie.
Opzegging kan steeds ingaan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging.
U bent in het jaar van opzegging nog wel de ledenbijdrage over dat jaar verschuldigd. 

Ledenvoordeel

 • Onze vereniging kent geen winstoogmerk
 • Uitvaartverzorging tegen ledentarief
 • Aanmerkelijk goedkoper dan een commerciële organisatie
 • Lidmaatschap voor slechts € 20,00 per jaar (2020)
 • Kinderen tot 18 jaar lidmaatschap kosteloos
 • Overschrijving mogelijk naar woonplaats binnen Friesland en Groningen
 • Ledenvergoedingsbedrag € 950,00
 • Geen gezondheidsvragen
 • Geen leeftijdsgrenzen
 • Door leden voor leden
 • Gratis gebruik eigen aula voor leden
 • Uitvaartverzorging naar eigen wensen