Kosten van een uitvaart

De hoogte van de totale uitvaartkosten hangt nauw samen met de wensen van de nabestaanden. In 2016 waren de kosten van een uitvaart gemiddeld € 5.000,= tot € 8.000,=. De vereniging kent voor haar leden, onder voorwaarden in het huishoudelijk Reglement, een ledenvergoeding. Op dit moment is het een bedrag van € 850,=/950,--. Leden betalen een jaarlijks contributiebedrag van € 20,=.(per 1-1-2020). Kinderen van leden tot 18 jr. zijn gratis lid. Daar naast adviseren wij onze leden om voor het resterende bedrag van de uitvaartkosten een aanvullende verzekering af te sluiten.

De mogelijkheid bestaat om dit via onze vereniging te regelen.