Klachtenformulier Begrafenisvereniging "De Eendracht Garyp"

Wij streven er altijd naar onze taken naar ieders volle tevredenheid te vervullen. Mocht u desondanks op-, of aanmerkingen hebben omtrent de geleverde diensten, dan horen wij dit graag via onderstaand formulier.

Wie dient de klacht in
Bewijsstukken