Skip to main content

De vereniging

Begrafenisvereniging "De Eendracht" is in december 1900 opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit hulp te verlenen bij de uitvaart van mensen uit de directe woonomgeving. De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken.
"De Eendracht" is aangesloten bij de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland., De Friese Federatie is weer aangesloten bij de landelijke organisatie NARDUS.

Inspraak van leden
De vereniging "De Eendracht" heeft statuten en een huishoudelijk reglement welke u bij de ledenadministratie kunt aanvragen. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden om met elkaar de noodzakelijke beslissingen te nemen. Dan wordt ook de jaarlijkse bijdrage van de leden en de ledenvergoeding vastgesteld.

Uitvaartkosten
De hoogte van de totale uitvaartkosten hangt nauw samen met de wensen van de nabestaanden.
In 2015 waren de kosten van een uitvaart gemiddeld € 5.000,00 tot € 8.000,00.
De vereniging kent voor haar leden, onder voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement, een ledenvergoeding. Op dit moment is de ledenvergoeding € 950,00 per uitvaart.

Leden betalen momenteel een jaarlijks contributiebedrag van € 20,00.
Kinderen van leden tot de leeftijd van 18 jaar zijn gratis lid. Vanaf hun 18e jaar worden zij automatisch lid van onze vereniging dit zonder tegenbericht.

Daarnaast adviseren wij onze leden, indien financieel gewenst, om voor het resterende bedrag van de uitvaartkosten een aanvullende uitvaartverzekering af te sluiten. De uitvaartpolis o.a. van Twenthe Uitvaartverzekeirng sluit aan op onze dienstverlening.