Skip to main content

Wat te doen bij overlijden

  • Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch ge├»nformeerd.

  • Neem contact op met de bode of uitvaartverzorger van de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is.

  • Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.

  • Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis daarvan klaar.

  • Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de verzekeringsmaatschappij.

  • Controleer of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is.

  • Controleer of er een lijst is met laatste wensen.

  • Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.