Skip to main content

Kosten en vergoeding van een uitvaart

De hoogte van de totale uitvaartkosten hangt nauw samen met de wensen van de nabestaanden. De kosten van een uitvaart zijn gemiddeld € 5.000,00 tot € 8.000,00.

Jaarlijks wordt de ledenvergoeding vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. De huidige ledenvergoeding, onder voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement, bedraagt op dit moment € 950,00.
Indien gewenst kunnen leden voor het resterende bedrag van de uitvaartkosten een aanvullende uitvaartverzekering bij derden afsluiten.