Skip to main content

Begraven of cremeren

Waar gaat uw voorkeur naar uit, begraven of cremeren? 

Tot voor kort werd het meest voor begraven gekozen. Begraven of cremeren werd en wordt vaak ingegeven door traditie en religie. Voor velen gaat dit echter niet meer op en kiest men vaak ook op gevoel voor begraven of cremeren.
Belangrijk is het uw keuze door te geven aan familie, vrienden, etc. of vast te leggen in een codicil of uitvaartwensenformulier.

Kenmerken voor begrafenis en crematie

Begrafenis
Wanneer een overledene kies voor een begrafenis, heeft u een tastbare gedenkplek voor langere tijd. Bij een particulier graf voor minimaal 20 jaar of meer.  De gedachte dat de overledene nog steeds ergens is, kan troost geven aan nabestaanden. De keuze van het graf is daarom belangrijk, want het wordt waarschijnlijk nog vele jaren bezocht

Crematie
Cremeren gebeurt al eeuwen, maar werd in Nederland pas in 1968 wettelijk gelijkgesteld aan begraven. Inmiddels kiezen er steeds meer mensen voor cremeren. In de stad overigens meer dan op het platteland.

Nieuwe uitvaartmethoden
Ook een begrafenisvereniging moet met zijn tijd meegaan. Het begraven van onze naasten vindt al lang niet meer plaats op een wijze zoals wij dat decennia geleden gewend waren. Inbreng van nabestaanden wordt steeds groter en belangrijker bij begrafenissen/uitvaarten. Onze plaatselijke bodes spelen hierop in en bieden op voorhand de mogelijkheid de eigen inbreng van nabestaanden zo groot mogelijk te doen zijn.