Skip to main content

Begrafenisvereniging De Eendracht

GARYP

Algemeen

De dood is voor veel mensen een onderwerp waarover niet gemakkelijk wordt gesproken. Toch is er veel voor te zeggen om dat wel te doen.

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. De eerste dagen na het overlijden van een dierbare zijn vaak verwarrend en druk. Er is verdriet om het verlies en toch moet er veel praktische zaken worden geregeld om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.

Onze vereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op zich.

Op de achtergrond regelen de mensen van "De Eendracht" praktische zaken als bijvoorbeeld het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, het laten maken van rouwbrieven, het bestellen van de kist de rouwkoets, plaatsing van advertentie in de dagbladen en voorbereiding van de begrafenis of crematie. Een en ander gebeurt steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

Bode

Onze bode is te bereiken op telefoonnummer 06 - 1221 6928
Voor overige telefoonnummers en ons contactformulier
verwijzen wij u graag naar de contactpagina

Is er iemand in uw omgeving overleden? Dan moeten de nabestaanden een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld aangifte van overlijden doen, de uitvaart regelen en de administratie afwikkelen.

Wij werken met een eigen bode welke in dienst is van de vereniging, die dag en nacht bereikbaar is.

Wat mag u verwachten?

In een Wilsbeschikking legt u uw laatste wensen rond uw overlijden en de uitvaart vast. Voor uw nabestaanden is het fijn wanneer u zaken heeft vastgelegd, maar zeker ook voor uw eigen gemoedsrust.